جدول

جدول قیمت


پلن یک

۳۵ هزار تومان


ماهیانه
۵۰ مگابایت فضا
٣ گیگ پهنای باند
نا محدود ایمیل
نا محدود دیتابیس
بی نهایت پارک دامین
هاست ایران
Cpanel x٣


پلن دو

۵۵ هزار تومان


ماهیانه
۱۰۰ مگابایت فضا
۵ گیگ پهنای باند
نا محدود ایمیل
نا محدود دیتابیس
بی نهایت پارک دامین
هاست ایران
Cpanel x٣


پلن سه

۷۰ هزار تومان


ماهیانه
۲۰۰ مگابایت فضا
۹ گیگ پهنای باند
نا محدود ایمیل
نا محدود دیتابیس
بی نهایت پارک دامین
هاست ایران
Cpanel x٣


پلن چهار

۹۷ هزار تومان


ماهیانه
۳۰۰ مگابایت فضا
۱۲ گیگ پهنای باند
نا محدود ایمیل
نا محدود دیتابیس
بی نهایت پارک دامین
هاست ایران
Cpanel x٣

جدول اطلاعات

ستون یک ستون دو ستون سه ستون چهار
لورم ایپسوم صنعت چاپ متن ساختگی زبان فارسی
دنیای موجود طراحی زبان فارسی شرایط سخت تایپ صنعت چاپ
لورم ایپسوم دنیای موجود طراحی لورم ایپسوم متن ساختگی
متن ساختگی شرایط سخت تایپ دنیای موجود طراحی زبان فارسی
لورم ایپسوم متن ساختگی صنعت چاپ لورم ایپسوم
متن ساختگی زبان فارسی شرایط سخت تایپ صنعت چاپ
شرایط سخت تایپ دنیای موجود طراحی لورم ایپسوم متن ساختگی

نوار کناری فاقد ابزارک می باشد ، از طریق بخش ابزارک ها چند ابزارک به این ناحیه اضافه کنید.